UD 03

ELS ANTICS JOCS

Aquesta unitat did'actica la dedicarem als antics jocs olímpics, per aquest motiu podeu veure aquest vídeo que explica un poc la història dels jocs.

Video


A continuació podeu llegir la teoria del tema:

Les capacitats són:

   Capacitas Fisiques Bàsiques o Condicionals:
      - Resistència
      - Força
      - Velocitat
      - Flexibilitat

   Capacitats Coordinatives:
      - Agilitat
      - Equilibri
      - Coordinació
      - Altres... per exemple ritme.

   RESISTÈNCIA:
   És la capacitat de retardar l'aparició del cansament.
   Aquesta capacitat la treballam amb exercicis de llarga durada i baixa intensitat.

   FORÇA:
   És la capacitat de superar una resistència.
   L'hem treballada amb jocs que haviem de fer força contra els companys/es o aixecant els companys/es, com per exemple les curses de carretons.

   VELOCITAT:
   Es la capacitat de realizar un moviment amb el menor temps possible.
   Podem distinguir 3 tipus de velocitat:
      - Velocitat de reacció.
      - Velocitat de moviment.
      - Velocitat de resistència.

   FLEXIBILITAT:
   Podem definir la flexibilitat com la capacitat de realitzar moviments de gran amplitud. La flexibilitat es una capacicitat que involuciona. Quan som petits tenim molta flexibilitat i així com ens feim grans cada vegada tenim menys flexibilitat.

   COORDINACIÓ:
   La podem definir com la capacitat de possar d'acord el sistema nirviós i el  sistema locomotor.
   Tenim 3 tipus de coordinació:
      - Coordinació dinàmica general.
      - Coordinació oculo - segmentaria.
      - Coordinació inter-intramuscular.