Pitxi o Beisbol escolar

DESCRIPCIÓ DEL JOC 


Un equip és l'atacant i l'altre el defensor. L'equip atacant surt de la zona de joc i numeren la seva sortida per batejar. L'equip defensor ocupa tot l'espai disponible de jo.
L'acció de joc és la següent:
1. El jug. def. en base de pitxi tira la pilota al jug. at. batejador a una alçada entre la cintura i el cap. Ho ha de fer correctament. Si l'àrbitre considera que llança molts cop dificultosament pot demanar un canvi de "pitxi".

 2. El jug. at. té tres oportunitats per batejar una bola que hagi estat tirada en condicions correctes, sinó ho fa queda eliminat. (strike). Si la bola no ha estat tirada correctament però el jug. at. batejador la bateja converteix la tirada en bona.

3. En el cas de que un jug. at. batejador colpegi la pilota ho ha de fer de manera que aquesta surti de l'àrea marcada (àrea de handbol). Sí és així haurà de córrer fins a primera base o les següents sempre que quan arribi la pilota al pitxi el jugador no es trobi fora de base. Si quan la pilota és batejada correctament però es recollida per un jug. def.abans de tocar a terra el jug. at. batejador queda eliminat i també queden eliminats tots aquells jugadors que han sortit de les seves bases. També si quan la pilota arriba a pitxi, que ha de tenir com a mínim un peu dintre de la seva base, aquest donarà un bot a la pilota o bé tocarà la pilota al terra de la seva àrea i cridarà "PITXI"; en aquest moment si està fora d'una base quedarà eliminat.

 4. Quan hi ha dos jugadors a una mateixa base queda eliminat l'últim que ha arribat sempre i quan no tenia l'obligació de córrer. Per ex. quan fa la batejada ha de córrer forçosament. Si arriba a la base quedarà eliminat el seu company perquè havia de deixar-la lliure perquè pogués arribar el batejador.

5. Quan un jugador ha passat per les quatre bases i arriba a la línia final aconsegueix un punt pel seu equip. Si completa totes les bases amb la seva batejada aconsegueix un "home run" i llavors aconsegueix 3 punts.

 6. L'equip atacant ho fa fins que no queda ningú per batejar. És en aquest moment la puntuació és la suma de les curses fetes. A continuació l'equip defensor passa a ser equip atacant intentant superar el número de curses de l'equip que l'havia atacat abans.

7. Cada vegada que tots dos equips amb fet d'atacants i defensor es completa una entrada. Un partit ha de durar com a mínim 2 entrades. 8. L'àrbitre (mestre) ha de vigilar que es compleixin les normes. Ha de determinar la validesa dels llançaments del pitxi i ha mirar detingudament les jugades per dir quins jugadors són o no són eliminats.